دستگیره دیجیتال هوشمند

قفل رمزی فیلیپس مدل DDL 7300

مجهز به مغزی تمام اتوماتیک و قفل کودک

دستگیره هوشمند فیلیپس با قابلیت شناسایی رمز، کارت، اثر انگشت و کلید مکانیکی

قفل دیجیتال لاک ول مدل F518

قابلیت اتصال به اینترنت و برنامه TUYA SMART

قفل دیجیتال لاک ول با قابلیت شناسایی رمز، کارت،اثر انگشت، کارت و کلید مکانیکی.

مجهز به قفل کودک و قفل هرز گرد از داخل

قابلیت اتصال به اینترنت و نصب بر روی درب مولتی…

دستگیره دیجیتال
دستگیره هوشمند

دستگیره هوشمند لاک ول مدل F543

قابلیت اتصال به اینترنت و برنامه TUYA SMART

دستگیره هوشمند لاک ول با قابلیت شناسایی رمز، کارت، اثر انگشت و کلید مکانیکی

مجهز به قفل هرز گرد از داخل

قابلیت کنترل قفل از راه دور و نصب بر روی درب مولتی

قفل هوشمند لاک ول مدل F538

مجهز به قفل هرز گرد از داخل

قفل هوشمند لاک ول با قابلیت شناسایی رمز، کارت،اثر انگشت، کارت و کلید مکانیکی.

مجهز به قفل کودک و قفل هرز گرد از داخل

قابلیت نصب بر روی درب مولتی…

قفل هوشمند