قفل الکترونیکی درب – قفل الکترونیکی سامسونگ – SHP-DR717

قفل الکترونیکی درب سامسونگ

قفل الکترونیکی درب سامسونگ SHP-DR719 جدیدترین قفل الکترونیکی درب سامسونگقابلیت شناسایی رمز،کارت و اثر انگشتمجهز به کلید اضطراریمجهز به مغزی دو زبانهمجهز به رمز ادمینمجهز به زنگ ورودی قابلیت اتصال به وای فای. محفظه شناسایی اثر انگشت با قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت 1 از 11 « قبلی بعدی » محفظه شناسایی کارت با […]

قفل کارتی سامسونگ – مدل shs-h530

قفل کارتی سامسونگ SHS-H530 قابلیت شناسایی رمز و کارت مجهز به سیستم ضدسرقت مجهز به سیستم اعلان خروج مجهز به صفحه رندوم مجهز به سیستم حریم خصوصی محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf 1 از 7 « قبلی بعدی » محل شناسایی رمز با قابلیت شناسایی یک رمز بین 4 تا […]

قفل اثر انگشتی سامسونگ – مدل shs-h700

قفل اثر انگشتی سامسونگ

قفل اثر انگشتی سامسونگ SHS-H700 قابلیت شناسایی رمز و اثر انگشت مجهز به کلید اضطراری مجهز به قفل کودک مجهز به صفحه رندوم مجهز به سیستم حریم خصوصی محفظه شناسایی اثر انگشت 1 از 8 « قبلی بعدی » محل شناسایی رمز با قابلیت شناسایی یک رمز بین 4 تا 12 2 از 8 « […]

دستگیره رمزی سامسونگ – مدل shp-dp610

دستگیره رمزی سامسونگ

دستگیره رمزی سامسونگ SHP-DP610 قابلیت شناسایی رمز و کارت مجهز به قفل کودک مجهز به صفحه رندوم مجهز به سیستم حریم خصوصی مجهز به سنسور IR محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf 1 از 8 « قبلی بعدی » محل شناسایی رمز با قابلیت شناسایی یک رمز بین 4 تا 12 […]

قفل دیجیتال درب سامسونگ – مدل shp-p830

قفل دیجیتال درب سامسونگ

قفل دیجیتال درب سامسونگ SHP-DP830 قابلیت شناسایی رمز و کارت مجهز به کلید مکانیکی مجهز به صفحه رندوم مجهز به سیستم حریم خصوصی مجهز به سنسور IR محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf 1 از 8 « قبلی بعدی » محل شناسایی رمز با قابلیت شناسایی یک رمز بین 4 تا […]

دستگیره دیجیتال سامسونگ – مدل shp-dp930

دستگیره دیجیتال سامسونگ

دستگیره دیجیتال سامسونگ SHP-DP930 قابلیت شناسایی رمز،کارت و اثر انگشت مجهز به کلید مکانیکی مجهز به صفحه رندوم مجهز به سیستم حریم خصوصی مجهز به سنسور IR محفظه شناسایی اثر انگشت با قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت 1 از 9 « قبلی بعدی » محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf […]

دستگیره هوشمند سامسونگ – مدل shp-dp960

دستگیره هوشمند سامسونگ

دستگیره هوشمند سامسونگ SHP-DP960 قابلیت شناسایی رمز،کارت و اثر انگشت مجهز به کلید مکانیکی مجهز به سنسور اثر انگشت خازنی مجهز به رمز ادمین مجهز به حریم خصوصی مجهز به کابل میکرو برای شارژ اضطراری محفظه شناسایی اثر انگشت با قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت 1 از 8 « قبلی بعدی » محفظه شناسایی […]

قفل سامسونگ – مدل shp-dp950

قفل سامسونگ

قفل سامسونگ SHP-DP950 قابلیت شناسایی رمز،کارت و اثر انگشت مجهز به کلید مکانیکی مجهز به سنسور اثر انگشت خازنی مجهز به رمز ادمین مجهز به حریم خصوصی محفظه شناسایی اثر انگشت با قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت 1 از 9 « قبلی بعدی » محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf […]

قفل دیجیتالی سامسونگ – shp-dr900

قفل دیجیتال

قفل دیجیتالی سامسونگ SHP-DR900 قابلیت شناسایی رمز،کارت و اثر انگشت مجهز به کلید مکانیکی مجهز به دستگیره لمسی مجهز به رمز ادمین مجهز به سنسور IR محفظه شناسایی اثر انگشت با قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت 1 از 10 « قبلی بعدی » محفظه شناسایی کارت با قابلیت شناسایی 20 عدد کارت rf 2 […]