قفل هوشمند فیلیپس – مدل ddl6100

قفل هوشمند فيليپس

DDL9300 DDL9200 ALPHA P728 DR900 P739 قفل هوشمند فیلیپس مدل DDL6100 philips digital door lock ddl6100 راه های دسترسی به قفل هوشمند فیلیپس اثر انگشت کارت رمز کلید مکانیکی خصوصیات کلی قفل هوشمند فیلیپس: قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت. قابلیت شناسایی 100 عدد کارت هوشمند. قابلیت معرفی 10 رمز کاربر. مجهز به رمز ادمین. […]

قفل دیجیتال فیلیپس – مدل ddl9300

قفل ديجيتال فيليپس

DDL9200 DDL6100 ALPHA P728 DR900 P739 قفل دیجیتال فیلیپس مدل DDL9300 philips digital door lock ddl9300 راه های دسترسی به قفل دیجیتال فیلیپس وای فای اثر انگشت کارت رمز کلید مکانیکی https://ariansafe.com/wp-content/uploads/2020/09/93000.mp4 خصوصیات کلی قفل دیجیتال فیلیپس: قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت.قابلیت شناسایی 100 عدد کارت هوشمند.قابلیت معرفی 10 رمز کاربر.مجهز به رمز ادمین.قابلیت […]