قفل هوشمند فیلیپس – مدل ddl6100

قفل هوشمند فيليپس

DDL9300 DDL9200 ALPHA P728 DR900 P739 قفل هوشمند فیلیپس مدل DDL6100 philips digital door lock ddl6100 راه های دسترسی به قفل هوشمند فیلیپس اثر انگشت کارت رمز کلید مکانیکی خصوصیات کلی قفل هوشمند فیلیپس: قابلیت شناسایی 100 عدد اثر انگشت.قابلیت شناسایی 100 عدد کارت هوشمند.قابلیت معرفی 10 رمز کاربر.مجهز به رمز ادمین.قابلیت تعریف رمز یک […]